Про ліс

PDF Print E-mail

Віконце у природу

Автор: Володимир Бондаренко   

Розвиток лісуМало хто відмовиться од мандрів­ки до лісу. А от чи всі знають, що таке ліс?

Велика кількість дерев, що ро­стуть спільно на якійсь території?

В такому разі лісом можна назва­ти і парк, і алею біля дороги, і групу дерев над річкою?

Для того, щоб одержати відповідь на це питання, порівняємо два де­рева однієї породи й одного віку, які ростуть в однакових умовах, але од­не серед собі подібних, а друге — на відкритому місці, на просторі.

Дерево, що виросло на просторі — окоренкувате, з пишною шатроподібною кроною, гілки на стовбурі починаються мало не від землі. Нижні гілляки — особливо товсті й відходять від стовбура майже під прямим кутом. Стовбур такого дере­ва невисокий, за формою він нага­дує конус.

Інший вигляд має дерево, що ви­росло в лісі, в оточенні таких самих дерев.

Стовбур у нього гінкий, цилінд­ричний, гілля в кроні тонке, різко підняте вгору.

Отже, виходить, що форма й висота дерева залежить від умов, у яких це дерево росте. Має значення і освітленість, і вологість повітря та ґрунту, і особливості температурно­го режиму дня, ночі та пір року, і віддаленість від інших дерев.

Ліс формує своє, відмінне од від­критого місця, середовище. Він впливає не лише на власну терито­рію, а й на поле, вигони, річки, клімат місцевості.

Дорослі дерева утворюють в лісі деревостан. Молоде покоління дерев називають підростом, воно підрос­тає і згодом замінить старий ліс. Чагарники ростуть під деревами, «під лісом», тому всі разом вони на­зиваються підліском.

Ліс буває чистий і мішаний. В чи­стому росте лише одна порода дерев, наприклад, сосна. В мішаному — їх багато: сосна, дуб, ясен, клен, липа, граб та інші.

Якщо всі дерева мають приблизно однакову висоту — це ліс одноярус­ний. Якщо ж дуб, ясен — найвищі, під ними росте липа, граб, а нижче— чагарники, ліс багатоярусний. Яру­сами розміщені й підземні частини рослин: найглибше в землю прони­кає коріння дерев, потім чагарників, зовсім близько біля поверхні землі ростуть корінці трав, паростків.

Під наметом лісу знаходять при­тулок різноманітні трави, мохи, ли­шайники, гриби.

Живе в лісі багато тварин, ко­мах, птаства.

До 20 років ліс вважається мо­лодим, у 20—40 років — це жердняк, далі — середньовіковий, стиглий, нарешті, перестиглий. В пере­стиглому лісі у дерев починають всихати гілки, верхівки, старі дерева поступово відмирають, місце, на якому вони росли, займають їхні на­щадки.

 

Знайомтесь: книжка!

Колупаева А.А. Інклюзивна практика: технології навчання

inkluzivna_praktykaУ навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку;

Детальніше...

Опитування №11

Що читаєш влітку?

Літературу за шкільною програмою - 24.2%
Додаткову літературу - 33.3%
Обидва варіанти - 42.4%

Всього голосів: 33
голосування за це опитування закінчилось на: 31 серп. 2019 - 00:00
Електронний каталог
Віртуальна реальність
Переможець конкурсу